Tips

Tilbake  

 

Agntackel:
Det er ikke nødvendig å bruke så veldig mye penger på tacklene dine, det viktigste er å lage gode opphengsløkker som går fint i vannet. Bruk gjerne kroker som har et bøyd øye ( blekksprutkroker ) og tre en slange bit halvveis over krokstammen. Fargen på slangebiten velger en etter hvilke fiskeslag en er ute etter. ( Til stimfisk så bruker jeg en rødlig farge og til bunnfisk så bruker jeg en selvlysende slange ) Lengden på opphengstacklene, så bruker jeg å si at de skal være lik stangens lengde. Størrelsen på krokene er veldig avhengig av hvilket fiske man er ut på og hvor en skal fiske. Krokstørrelsen kan være fra 4-16/0. Sena kan være fra 0,25mm til 1,50mm.
Hysetackel.jpg (17768 byte)

Slep:
Å bruke slep er det mest effektive til bunnfisk som eks. Lange og Steinbit. En påmontert spinnerskje er å anbefale. Lengden på slepene er veldig avhengig av strøm og avdrift, jo mer strøm og avdrift jo lengre slep. Ca 75cm. holder til de fleste formål. Det er umulig å finne gode slep i sportsfiske butikkene, dessuten er det mest moro å lage egne slep.
slep.jpg (12049 byte)

Atraktorer:
Bruker du atraktorer, så vil du øke fangsten din med mange %. En atraktor kan være en spinnerskje, en perle, en slangebit, en ratle, en farget fjær, 
altså noe som lager lyd eller hjelper til å bli sett.
Atraktorer.jpg (130439 byte) 

Blylodd:
Nu har det seg slik at det er vanskelig å få tak i blylodd / søkker i alle former og vektklasser, så her kan det være lurt å lage dem selv. Jeg bruker tre typer søkker, harpelodd, sigarsøkke og sildelodd. Jeg anbefaler å bruke så lette søkker man kan etter dybde og strømforhold.
blylodd.jpg (10703 byte)

Havfiske bommer / spredere.
Det er stadig flere som bruker bom når en fisker. En bom brukes hovedsaklig når en fisker etter bunnfisk. Jeg synes at de bommene som selges i de fleste butikker er alt for grove og dyre. Hvis du kommer over en tynn og sterk rustfri ståltråd så kan det lønne seg å lage dem selv.
bommer.jpg (10140 byte)

Gummidyr:
Det selges veldig mye rart i gummi imitasjoner, når det gjelder imitasjoner til havfiske så er det nesten bare blekkspruter, jigger og agnfluer som er brukelig. Jeg bruker disse hovedsaklig til slep etter en bom eller et slep etter pilk og søkker. Skal jeg anbefale noe så må det være en selvlysende blekksprut til slep og gjerne en spinnerskje påmontert.
 gummidyr.jpg (34559 byte)

"Hemmelig våpen"
I en konkurranse så bruker jeg luktstoff og en krokutløser. Grunnen til at jeg ikke bruker luktstoff på vanlige turer er helt klart prisen på disse. Du kan også knuse blåskjell og legg agnet i sausen av det. En krokutløser er en smart måte for å få kroken fort ut av fisken på, man stikker krokutløseren i krokbøyen og bruker fisken sin egen vekt for å riste den av.
 hemmelig.jpg (12861 byte)    

Kroker:
Det er veldig mange som bruker feil typer krok eks. en kortskaftet krok til Brosme, da må en nesten operere ut kroken. Krokstørrelsen er veldig avhengig av hvilket fiske en skal ut på eks. Hyse på 3kg, så ville jeg ha 
brukt en krokstr. 2/0 - 3/0. Steinbit på 5 kg. så vil jeg bruke krokstr. 3/0 - 6/0. El. små flatfisk arter, så vil jeg bruke krokstr. 1 - 1/0.
kroker.jpg (12463 byte)                produsenteller123.jpg (202403 byte)
                                            3 gode

Gummi / plast slanger:
En slangebit kan en bruke som et lokkemiddel el. bruke en slangebit for å beskytte sena. Når en kjøper perler og slanger i sportsfiskebutikker, så blir de merkelig dyre, men går du i leketøysbutikker så kan du finne veldig mye som du kan bruke ( ogsåselvlysende).
slanger.jpg (36430 byte)

Pilker:
Hvilke pilker man skal bruke er avhengig av mange forhold eks. dybder, avdrift, sene og årstiden. Når Torsken beiter på småkrabber, så anbefaler jeg en gul/rød pilk, er det mye sild i sjøen, så anbefaler jeg blanke pilker. På grunt vann, så vil jeg bruke pilker med mye farger og som skjener litt. På større dyp eks. over 30 m. så vil jeg bruke kompakte pilker, gjerne med litt selvlysende materialer. En bør bruke så lett pilk som mulig etter dybde og avdrift.
pilker.jpg (18869 byte)

Sjekk mine tegninger.
PS. Alle tegninger er i karikermålestokk.


Agntackel med bom:
Agnogbom.gif (3494 byte)

 

Glidetackel:
Glidetackel.gif (2819 byte)

 

Pilk med slep:
Pilkmedslep.gif (9616 byte)

 

Brosme "killer"
Brosmekiller.gif (7385 byte)
Enkelt slep:
Enkeltslep.gif (2591 byte)

 

Verdensbeste slep:
Verdensbesteslep.gif (8557 byte)

 

 

Flyndreslep:
Flyndretackel.gif (7560 byte)
Litt om agn:
Agnbruken.gif (7051 byte)
Litt om pilker:
pilk.gif (12937 byte)
Hyse og Hvitting tackel:
HyseHvittingtackel.gif (6919 byte)
Lånte tegninger fra web:

                                                                                   

       


                                                    

 

 

 

 

Laget av  Øistein Winher